ما یک آژانس ترکیبی آینده گرا هستیم

ایجاد تغییر معنی دار از طریق فناوری و طراحی

در سال 2010 راه اندازی شد ، ما بیش از 120+ راه اندازی را در 90 کیلومتر مربع از فضای موجود در حیاط دریایی بروکلین پشتیبانی می کنیم. ما در مرکز نوآوری برای کارآفرینان ، شرکتها ، شهرها و سرمایه گذاران قرار داریم. ما به روش های زیر ارزش ارائه می دهیم: کارآفرینان یا شرکتها.
image
image
image
image
image
image
Project item not found!

طراحی بازاریابی دیجیتال و طراحی ارتباطات موثر