image
image

یک بستر مالی ساخته شده برای مقیاس و دسترسی.

بزرگترین صادرکننده کارت اعتباری آرژانتین ، در طراحی مجدد برندهای تجاری و سیستم عامل های دیجیتال خود قرار دارد. به عنوان بخشی از این تحول ، آنها به همکاری با یک سیستم طراحی کمک کردند که به نارانجا کمک کند تا تلاش های طراحی را در تمام ذینفعان خود تراز کند ، و همچنین یک سیستم مدیریت محتوا (CMS) که در آن هر واحد تجاری قادر به ادعای مالکیت بر محتوای کاربر رو به رو هستند.

تاریخ  خرداد 1399
مشتری  علی نیازی
دسته بندی توسعه